“Sáng kiến bán hàng khu vực Châu Á Thái Bình Dương”

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Sheraton Hanoi, một trong 10 thương hiệu khách sạn do Starwood Hotels & Resots quản lý vừa công bố tham gia vào chiến dịch “Sáng kiến bán hàng khu vực Châu Á Thái Bình Dương”.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/175419