Sáng danh họ Phạm

Báo Long An
Gốc

LTS: Bốn phương họ Phạm một nhà/ Chung tay đoàn kết chan hòa niềm vui/ Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi/ Trái tim Phạm tộc, gắn liền yêu thương - trải qua quá trình dựng nước và giữ nước, các dòng tộc họ Phạm đoàn kết, chung sức, đồng lòng đánh đuổi giặc ngoại xâm, góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước.

Truyền thống cần cù lao động, đồng tâm hiệp lực trong quá trình đóng góp vào sự phát triển KT-XH địa phương được dòng họ Phạm trên đất Long An giữ gìn, phát huy. Truyền thống ấy đi vào bài vọng cổ Sáng danh họ Phạm của tác giả Bùi Thanh Bình - hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Long An, như một niềm tự hào.

Thơ

Nhớ ngày giỗ Tổ hôm nay

Hai mươi tháng bảy sum vầy thân thương

Chung tay xây dựng quê hương

Trái tim Phạm tộc, bốn phương một lòng.

Câu 1

Hôm nay gặp nhau đây nơi Nhà thờ họ Phạm, tưởng nhớ Đức ông cùng ông cha ta đến khai cơ, lập nghiệp, kết nối hình thành các chi tộc theo huyết thống thâm... tình [hò]

Tri ân, tưởng nhớ các bậc tiền... hiền [hò]

Trải qua hàng trăm năm gian khổ của tiền nhân, các chi tộc đoàn kết, vượt khó khăn [xê]

Chống giặc, lập làng, lập ấp, chăm lo cuộc sống khai hoang, mở đất, chống chọi với thiên nhiên

Nhiều người trong dòng họ giữ trọng trách phục vụ nhân dân

Góp sức điểm tô quê hương đất nước [cống]

Câu 2

Dòng họ Phạm đã góp phần vào truyền thống quê hương Long An “Trung dũng kiên cường” [hò],

Chống giặc ngoại xâm, chiến đấu oai hùng [hò]

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới,

nhiều người của dòng họ là liệt sĩ, thương binh [xê]

Nhiều tấm gương sáng của Mẹ Việt Nam Anh hùng, và những gia đình có công với nước.

Họ Phạm ngày nay chung tay tiếp bước,

đoàn kết một lòng xây đắp quê hương [xang]

Lý tương phùng

Cây me xưa cổ 300 năm rồi

Giữ hồn nước non làng quê

Đất trời quê hương tươi sáng

Chứng nhân bao đời vượt qua giông tố nguy nan

Vẫn luôn xanh mầm rộn vang niềm vui chiến thắng

Sắt son một lòng, cùng nhau giữ vẹn hồn quê.

Sắt son một lòng, cùng nhau giữ vẹn… …hồn quê...

(Có thể ca LÝ BA TRI thay thế LÝ TƯƠNG PHÙNG)

Kìa cây me cổ 300 năm tiêu biểu sinh tồn người xưa mở đất

Vượt qua giông tố nguy nan

Trung dũng kiên cường chiến đấu chống ngoại xâm

Năm tháng vẫn không quên ơn cao dầy bao đời tiền nhân

Năm tháng vẫn không quên ơn cao dầy bao đời… tiền… nhân…

Câu 5

Cây me cổ thụ làng Ba Cụm đã có mặt từ những ngày đầu mở đất, cũng là "chứng nhân" cho tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm của người dân làng Ba Cụm và có nhiều ý nghĩa với người dân bất khuất kiên... cường [hò]

Trải bao chinh chiến bão giông vẫn vươn ngọn xanh rờn [hò]

Biểu trưng tiên tổ giữ hồn non nước,

Dân làng bao lớp kháng chiến sắt son [xê]

Cũng tại nơi đây ra đời nhà thờ họ Phạm.

“Lớp trước mở mang, đức sáng lưu truyền vĩnh viễn lưu danh họ Phạm có bề dày truyền thống cách mạng “Đời sau tiếp nối, phước cao thừa kế huy hoàng” [xề]

Câu 6

“Họ Phạm Việt Nam một hội đồng

Cùng nhau tô điểm đẹp non sông

Nhân từ giúp nước ngời trang sử

Hiếu nghĩa ích nhà rạng tổ tông”

Tiếp nối trang sử hào hùng của tổ tiên, họ Phạm hôm nay đồng lòng phấn đấu rèn đức, luyện tài hướng tới tương lai phát huy giá trị văn hóa của dòng họ, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, góp phần xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu [xề]

“Quê hương thắm thiết tình gia tộc

Đất nước sáng tươi nghĩa hội đồng”

Bảo tồn giá trị truyền thống thanh cao

Sáng danh Họ Phạm niềm tự hào quê hương ... [hò]

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/sang-danh-ho-pham-a163803.html