Sáng cười: Đêm nay không thể vượt ngục

Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi sáng với mẩu truyện cười: Đêm nay không thể vượt ngục.

Có hai tên tù có ý định vượt ngục nhưng cửa ngục luôn khóa rất kỹ.

Nhưng rồi sau một thời gian chúng cũng vất vả rèn được một cái chìa khóa có thể mở được cửa nhà tù.

Đêm hôm đó, một tên đi trước cầm chìa khóa để mở cửa. Sau một lúc hắn hốt hoảng quay lại và nói:

- Thôi chết rồi! Đêm nay chúng ta không trốn được rồi!

- Sao vậy ?

- Đêm nay bọn cai ngục lại không khóa cửa.

Phong Linh (st)