Sáng chế để bà con nông dân bớt nhọc nhằn

Xuất phát từ công việc thực tế khi làm nông, rất nhiều người nông dân đã trở thành những nhà sáng chế trên chính ruộng đồng. Trong 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 được Hội Nông dân Việt Nam tuyên dương, một chiếc máy nông nghiệp nhỏ gọn, có đến 23 chức năng trong 1 của một nông dân ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã trở nên nổi tiếng. Chiếc máy kỳ diệu này khiến việc làm nông của bà con nông dân ở nhiều vùng quê vơi bớt nhọc nhằn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/sang-che-de-ba-con-nong-dan-bot-nhoc-nhan-118473.htm