Sản xuất và xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ở 55/63 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 5 tháng đầu năm 2024, một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Đây là thông tin được Bộ Công Thương công bố ngày 19/6 tại buổi họp báo thường kỳ quý II/2024.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/san-xuat-va-xuat-khau-tang-truong-manh-me-124909.htm