Sản xuất và tiêu thụ rượu ngoại giả

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Tuấn đang vận chuyển rượu giả giao cho shop Hồng Nga thì bị bắt. Khám nhà hắn, lực lượng kiểm tra phát hiện nhiều vỏ chai, vỏ hộp, nắp nút, nước màu… phương tiện sản xuất và rượu giả thành phẩm.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/8/97567.cand