Sản xuất thân thiện với môi trường, giảm thiểu nguy cơ gây mất đa dạng sinh học trong nuôi trồng thủy sản

Ngày 14-7, tại TP Cần Thơ, Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam); Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hiệp hội Thủy sản TP Cần Thơ phối hợp tổ chức hội thảo Hỗ trợ thực hiện cam kết thực hành sản xuất thân thiện với môi trường, giảm thiểu ô nhiễm và các nguy cơ gây mất đa dạng sinh học trong hoạt động nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, để đạt được mục tiêu kép tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, doanh nghiệp, các hộ nuôi thủy sản cần áp dụng các hình thức nuôi thực hành tốt giảm tác động đến đa dạng sinh học: nuôi kết hợp tôm - rừng, tôm - lúa; nuôi theo quy trình, chứng nhận bền vững (VietGAP, ASC, BAP…); liên kết với các công ty chế biến trong chuỗi giá trị… Bên cạnh đó, ngành chức năng tăng cường thực thi pháp luật, giám sát phát triển thủy sản thông qua quản lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa; đăng ký mã số ao nuôi loài thủy sản chủ lực, quản lý nước thải… Ðồng thời, phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển thủy sản bền vững; lồng ghép các nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học trong các kế hoạch, đề án bảo vệ, tái tạo và phát triển nuôi trồng thủy sản…

MỸ THANH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/san-xuat-than-thien-voi-moi-truong-giam-thieu-nguy-co-gay-mat-da-dang-sinh-hoc-trong-nuoi-trong-thu-a149031.html