Sản xuất phim về nghệ thuật hát xẩm

    Báo VTC News
    4 đăng lạiGốc

    Trung tâm UNESCO Điện ảnh phát triển và Hãng Truyền thông Tứ Vân vừa triển khai dự án sản xuất bộ phim “Xẩm đỏ” về nghệ thuật hát xẩm ở Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243870/Default.aspx