Sản xuất nông nghiệp năm 2022 giữ vững vai trò trụ đỡ nền kinh tế

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản trong 12 tháng qua đều duy trì tăng trưởng ổn định, không có biến động lớn, giúp toàn ngành lập kỷ lục xuất khẩu trên 53,2 tỷ USD.

Sản xuất nông nghiệp năm 2022 duy trì ổn định.

Sản xuất nông nghiệp năm 2022 duy trì ổn định.

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý IV và cả năm 2022 được Tổng cục Thống kê (GSO) công bố ngày 29/12 đã đưa ra bức tranh sản xuất chung toàn ngành nông nghiệp.

Trong đó, sản lượng một số cây lâu năm chủ yếu tăng so với năm trước, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát. Hoạt động khai thác gỗ triển khai tích cực. Nuôi trồng thủy sản phát triển khá do nhu cầu và giá xuất khẩu các sản phẩm thủy sản trọng điểm, tuy nhiên khai thác thủy sản biển gặp nhiều khó khăn do giá nhiên liệu ở mức cao.

Trồng trọt đảm bảo nhu cầu lương thực

Theo báo cáo của GSO, diện tích lúa cả năm 2022 ước đạt 7,1 triệu ha, giảm 127,7 nghìn ha so với năm trước. Năng suất ước đạt 60,2 tạ/ha, giảm 0,6 tạ/ha, sản lượng lúa đạt 42,66 triệu tấn, giảm 1,19 triệu tấn.

Trong đó, kết quả sản xuất vụ Đông xuân của cả nước năm nay giảm so với năm trước. Diện tích gieo cấy đạt 2.975,6 nghìn ha, giảm 30,9 nghìn ha. Năng suất đạt 67,1 tạ/ha, giảm 1,5 tạ/ha. Sản lượng ước đạt gần 20 triệu tấn, giảm 648,5 nghìn tấn. Diện tích gieo trồng lúa Hè thu cả nước năm nay đạt 1.914,7 nghìn ha, giảm 38,1 nghìn ha so với vụ hè thu năm 2021. Năng suất đạt 56,6 tạ/ha, giảm 0,5 tạ/ha. Sản lượng ước đạt 10,8 triệu tấn, giảm 304,3 nghìn tấn.

Diện tích gieo trồng lúa Thu đông năm 2022 ước đạt 648,7 nghìn ha, giảm 70,6 nghìn ha so với vụ thu đông năm trước; năng suất đạt 56 tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha; sản lượng ước đạt 3,6 triệu tấn, giảm 390,1 nghìn tấn. Lúa mùa của cả nước gieo cấy được 1.553,1 nghìn ha, tăng 11,9 nghìn ha so với năm trước. Năng suất ước đạt 52,9 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha. Sản lượng ước đạt 8,2 triệu tấn, tăng 151,9 nghìn tấn.

Diện tích các cây hàng năm có chiều hướng giảm. Năm 2022, sản lượng ngô đạt 4,41 triệu tấn, giảm 0,8% so với năm trước; khoai lang đạt 969,1 nghìn tấn, giảm 21,3%; lạc đạt 409,6 nghìn tấn, giảm 4,8%; đậu tương đạt 52,2 nghìn tấn, giảm 11,9%%; riêng rau các loại đạt 18,68 triệu tấn, tăng 2,9%.

Trong khi đó, diện tích trồng các cây hàng năm tăng nhẹ, 0,8% so với năm 2021 với diện tích trồng đạt 3.712,1 nghìn ha. Trong đó, nhóm cây công nghiệp đạt 2.194,3 nghìn ha, giảm 0,4%; nhóm cây ăn quả đạt 1.212,8 nghìn ha, tăng 3,5%.

Chăn nuôi khắc phục khó khăn

Theo GSO, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên ngành vẫn cần tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, mua bán trâu, bò trái phép, không rõ nguồn gốc.

Ước tính tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 12/2022 tăng 11,4% so với cùng thời điểm năm 2021; tổng số bò tăng 3,1%; tổng số trâu giảm 2%; tổng số gia cầm tăng 4,8%.

Tuy nhiên, ngành chăn nuôi vẫn gặp khó khăn do giá thức ăn ở mức cao, đặc biệt đối với hộ chăn nuôi quy mô nhỏ. Người chăn nuôi cần tận dụng các nguồn nguyên liệu sẵn có thay thế một phần thức ăn công nghiệp. Đồng thời cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chuỗi cung ứng từ trang trại tới bàn ăn, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong dịp Tết Nguyên đán.

Diện tích trồng rừng tăng nhẹ

Diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước trong quý IV/2022 ước đạt 107,4 nghìn ha, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2022, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 300,1 nghìn ha, tăng 3,4% so với năm trước. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 101,2 triệu cây, tăng 5,3%. Sản lượng củi khai thác đạt 18,6 triệu ste, tăng 0,1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 19,7 triệu m3, tăng 7,2%.

Sản lượng gỗ khai thác tăng cao do diện tích rừng trồng đã đến kỳ khai thác, thị trường tiêu thụ gỗ phục hồi, nhu cầu gỗ nguyên liệu của các nhà máy chế biến tăng, giá bán gỗ tăng và giữ ở mức cao.

Diện tích rừng bị thiệt hại quý IV/2022 là 234 ha, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2022, cả nước có 1.121,9 ha rừng bị thiệt hại, giảm 56,9% so với năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 41,4 ha, giảm 97,3%. Diện tích rừng bị chặt, phá là 1.080,5 ha, giảm 0,8%.

Nuôi trồng thủy sản có nhiều kết quả tích cực

Sản lượng thủy sản quý IV/2022 ước đạt 2.426,5 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2022, sản lượng thủy sản ước đạt 9.026,3 nghìn tấn, tăng 2,7% so với năm trước.

Tính riêng sản lượng thủy sản nuôi trồng quý IV/2022 ước đạt 1.555,3 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2022, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 5.163,7 nghìn tấn, tăng 6,3% so với năm 2021.

Trong đó, nuôi trồng cá tra phát triển khá do giá cá tra nguyên liệu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng cao, bởi nhu cầu thị trường thế giới tăng. Tính chung năm 2022, sản lượng cá tra ước đạt 1.607,9 nghìn tấn, tăng 10,2% so với năm trước.

Sản lượng tôm nước lợ tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm do mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế cao, chế biến và xuất khẩu tôm tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm do vùng nước lợ ven biển Đồng bằng sông Cửu Long ngọt sớm hơn đã gây khó khăn cho việc nuôi tôm.

Bên cạnh đó, GSO cũng chỉ ra rủi ro do dịch bệnh khiến người nuôi vẫn đang thả nuôi cầm chừng. Hoạt động chế biến và thu mua tôm chững lại do tình hình lạm phát toàn cầu làm cho sức tiêu thụ giảm, tôm Việt Nam cạnh tranh gay gắt với tôm giá rẻ của Ecuador, Ấn Ðộ.

Sản lượng tôm thẻ chân trắng cả năm ước đạt 743,5 nghìn tấn, tăng 11,6% so với năm 2021. Sản lượng tôm sú cả năm ước đạt 271,4 nghìn tấn, tăng 1,9% so với năm trước.

Bên cạnh đó, sản lượng thủy sản khai thác quý IV/2022 ước đạt 871,2 nghìn tấn, tương đương cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2022, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 3.862,6 nghìn tấn, giảm 1,8% so với năm 2021.

Khai thác thủy sản biển năm 2022 ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu tăng cao cùng với tình hình thời tiết ngư trường không thuận lợi. Sản lượng thủy sản khai thác biển quý IV/2022 ước đạt 814,9 nghìn tấn, giảm 0,1% so với quý IV/2021. Tính chung năm 2022, sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 3.664,5 nghìn tấn, giảm 2% so với năm trước.

Phương Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/san-xuat-nong-nghiep-nam-2022-giu-vung-vai-tro-tru-do-nen-kinh-te-post16015.html