Sản xuất nấm ăn mở hướng thoát nghèo

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND-  Lâu nay, trong các nhà hàng khách sạn, nấm sò, nấm mỡ, nấm rơm được sản xuất từ các làng quê đã và đang trở thành món ăn hấp dẫn, không chỉ ở giá trị dinh dưỡng, mà còn ở độ sạch của nó. Cần có chính sách như thế nào để phát triển loại thực phẩm đặc biệt này trong bối cảnh thị trường đang rộng mở?

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113173&sub=56&top=38