Sản xuất, lắp ráp, NK xe ô tô chính thức là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Với tỷ lệ 83,16% đại biểu Quốc hội tán thành trong sáng nay 22-11, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Sản xuất, lắp ráp, NK xe ô tô chính thức là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện - Ảnh 1

Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

Nhiều đại biểu tán thành bổ sung điều kiện với ô tô

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của dư luận nhiều ngày qua liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư là đề xuất bổ sung “sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô” là ngành nghề, đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc bổ sung ngành, nghề trên để phù hợp với Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 16-7-2014, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và an toàn, tính mạng, sức khỏe của cộng đồng.

Qua kết quả Phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, đa số đại biểu tán thành với việc bổ sung ngành, nghề nêu trên (348/439 đại biểu chiếm 79,3%). Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung “sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô” là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

243 ngành, nghề có điều kiện

Theo nội dung phụ lục của đạo luật vừa được Quốc hội thông qua, cả nước sẽ còn 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đáng chú ý, Luật bổ sung “kinh doanh pháo nổ” là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (bổ sung thành điểm g Khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư).

Đa số các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017.

Riêng quy định đối với 2 ngành, nghề: Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2017.

Trước đó, trong báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày đề cập: Quá trình thảo luận, có ý kiến đại biểu đề nghị cần thống nhất nguyên tắc chung khi bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Ông Vũ Hồng Thanh cho biết: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu và đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan thực hiện theo đúng nguyên tắc quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Luật Đầu tư: Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Theo đó, để tạo môi trường thông thoáng cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp thì ưu tiên xem xét đối với các ngành, nghề mà Chính phủ đề xuất bãi bỏ. Đối với những ngành, nghề hợp nhất hoặc sửa tên thực hiện thống nhất theo hướng phải đảm bảo rõ ràng, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ việc mở rộng thêm điều kiện kinh doanh. Đối với ngành, nghề bổ sung, chỉ bổ sung khi đã có nghiên cứu kỹ lưỡng và có sự thống nhất của các cơ quan hữu quan.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đại biểu cho rằng cần cân nhắc khi Quốc hội ban hành một Luật chỉ để sửa đổi một Danh mục ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Liên quan đến ý kiến trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình: Điều 8 Luật Đầu tư đã quy định, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ rà soát các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Điều 7 của Luật này theo thủ tục rút gọn. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là việc làm thường xuyên và cần thiết.

Thái Bình