Sản xuất giấy: Công suất giảm 40-60%

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sức ép giấy nhập ngoại có giá bán rẻ hơn giấy sản xuất trong nước từ 500.000-800.000 đồng/tấn đã khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất lâm vào cảnh chợ chiều kéo dài.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=136374