Sản xuất điện và tiềm năng điện hạt nhân ở Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Hội thảo có chủ đề Sản xuất điện và tiềm năng điện hạt nhân ở Việt Nam do Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Hội Người Việt Nam tại Pháp tổ chức ngày 4-10 ở phòng hội thảo Trường đại học Sorborn, Thủ đô Paris.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132343&sub=72&top=41