Sản xuất công nghiệp vẫn tăng trưởng khá

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Bất chấp giá dầu, nguyên vật liệu, chi phí sản xuất và lạm phát… tăng cao ảnh hưởng đến giá thành, lợi thế cạnh tranh về giá của hàng hóa sản xuất trong nước, 6 tháng đầu năm 2008, ngành sản xuất công nghiệp (SXCN) TPHCM vẫn tăng trưởng khá cao, đạt mức 13,4% so với cùng kỳ 2007

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/6/157211