Sản xuất bao bì gặp khó do giá giấy nguyên liệu tăng cao

    Gốc

    Hanoinet- Theo Hiệp hội giấy bao bì Việt Nam, trong vòng 3 tháng gần đây, giá các loại giấy nguyên liệu đầu vào liên tục tăng cao đã khiến nhiều DN sản xuất bao bì kinh doanh khó khăn, thua lỗ.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=28531