Sẵn sàng sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa cho biết: Ngành BHXH luôn sẵn sàng triển khai sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024.

Từ ngày 1/7/2024, VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Để chuẩn bị cho việc sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử (tài khoản VNeID) do Bộ Công an cấp trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Một là, BHXH Việt Nam là đơn vị đầu tiên kết nối với Bộ Công an để chia sẻ, xác thực thông tin giữa cơ sở dữ liệu (CSDL)quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư và CSDL căn cước công dân. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin để kết nối và triển khai các hoạt động thuộc Đề án 06 của Chính phủ nói chung và định danh, xác thực nói riêng.

Hai là, đồng bộ xác thực thông tin định danh cá nhân của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giữa CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. Tháng 6/2024, hệ thống xác thực trên 97,6 triệu thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. Trong đó, hơn 87,4 triệu người đang tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đây là tiền đề quan trọng để triển khai đồng bộ thông tin tài khoản giao dịch điện tử VssID – BHXH số (tài khoản đăng nhập là mã số BHXH) do cơ quan BHXH cấp với tài khoản định danh điện tử VneID (tài khoản đăng nhập là số định danh cá nhân, số căn cước công dân) do Bộ Công an cấp.

Phòng chuyên môn của cơ quan BHXH tỉnh Bình Thuận

Ba là, để triển khai dịch vụ công trên môi trường điện tử, từ tháng 9/2020, BHXH Việt Nam cấp tài khoản định danh (tài khoản VssID) cho các cá nhân để đăng nhập vào ứng dụng VssID và thực hiện các dịch vụ công. Đến nay, toàn quốc đã có khoảng 35 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH được cấp với quy trình tương đương định danh mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 59.

Được sự hỗ trợ của Bộ Công an, từ tháng 10/2023, BHXH Việt Nam kết nối kỹ thuật, triển khai sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập và sử dụng ứng dụng VssID. Toàn quốc có hơn 12,2 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID. Điều này giúp người dân thêm lựa chọn sử dụng tài khoản khi có nhu cầu khai thác thông tin, sử dụng thẻ BHYT, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID. Cũng là sự sẵn sàng cho việc triển khai sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7 tới. Hiện, BHXH Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để triển khai sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập vào cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam - đây là nơi cung cấp toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến của ngành BHXH Việt Nam.

Bốn là, BHXH Việt Nam triển khai tích hợp thông tin thẻ BHYT (với khoảng 112 triệu lượt đề nghị tích hợp tính đến hết tháng 5/2024), thông tin sổ BHXH (với khoảng 19,4 triệu lượt đề nghị tích hợp tính đến hết tháng 5/2024)) lên ứng dụng VNeID nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu, theo dõi thông tin đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm y tế, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh của người dùng.

Để triển khai hiệu quả việc sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, BHXH Việt Nam đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong quá trình tương tác, giao dịch với cơ quan BHXH.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/san-sang-su-dung-thong-nhat-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-119854.html