Sẵn sàng năm học mới

Thời điểm này năm ngoái, nhiều ngôi trường vẫn vắng lặng, thậm chí được trưng dụng cho công tác phòng chống dịch Covid 19. Năm học mới này, không khí mùa thu tựu trường đã tưng bừng và hân hoan trở lại. Vào ngày hôm nay sẽ có hơn 23 triệu học sinh, sinh viên cả nước dự lễ khai giảng. Đây là năm thứ 3 chương trình giáo dục phổ thông mới tiếp tục được triển khai thêm ở lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Việc được đi học trực tiếp là khởi đầu thuận lợi mang lại hứng khởi mới cho cả cô và trò. Các điều kiện cho năm học mới cũng được chuẩn bị sẵn sàng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/san-sang-nam-hoc-moi-51645.htm