Sẵn sàng mở tuyến buýt mới khi có yêu cầu

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Đó là khẳng định của ông Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải Hà Nội về việc mở thêm các tuyến buýt nối Hà Nội với các khu vực của Hà Tây (cũ).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/176094