Sản phẩm OCOP: Khơi dậy tiềm năng và giá trị nông nghiệp nông thôn

Để giới thiệu hình ảnh đất nước con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế trong dịp diễn ra Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Thủ đô Hà Nội, Quốc hội Việt Nam tổ chức triển lãm Thành tựu đổi mới sáng tạo sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.

Qua 5 năm triển khai chương trình trên phạm vi toàn quốc, đến nay cả nước có gần 8.500 sản phẩm OCOP đạt 3-5 sao. OCOP đã làm thay đổi tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy nông dân đổi mới, sáng tạo với nhiều cách làm hay khơi dậy tiềm năng và giá trị nông nghiệp nông thôn.

Với 37 sản phẩm OCOP, thị xã Sapa của tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển các sản phẩm đa dạng về mẫu mã và phong phú về hình thức. Các sản phẩm OCOP vừa tạo việc làm cho người dân địa phương, vừa lưu giữ nét đặc trưng của văn hóa bản địa. Mỗi sản phẩm là một câu chuyện, phản ánh đời sống sản xuất, phong tục, tập quán sinh hoạt của người dân vùng cao.

Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương đầu năm nay đã bổ sung thêm một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Từ đó, sản phẩm OCOP cũng phải đáp ứng rất nhiều tiêu chuẩn khắt khe hơn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động chuẩn hóa quy trình sản xuất, ngăn ngừa mọi rủi ro để duy trì ổn định chất lượng, uy tín sản phấm.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP được Chính phủ Việt Nam xác định là một giải pháp đổi mới sáng tạo quan trọng nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhiều quốc gia trên thế giới có nền nông nghiệp phát triển cũng rất chú ý đến phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng chú trọng các nguồn lực sẵn có làm động lực phát triển kinh tế địa phương và đất nước.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/san-pham-ocop-khoi-day-tiem-nang-va-gia-tri-nong-nghiep-nong-thon-189530.htm