Sân nhà

Nhà bạn có sân không? Sân nhà bạn có trồng cây không? Sân nhà bạn lát đá sỏi hay tráng xi măng? Đó là những câu hỏi tôi vẫn thường buột miệng mỗi khi được ai đó mời tới chơi nhà. Không biết người ta có ngại không khi tôi hỏi quá kỹ, nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ hết sức tự hào giới thiệu về cái sân nhỏ đáng yêu của mình.