Sàn New York bắt tay sàn Hà Nội

    4 đăng lạiGốc

    Hai sàn sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, kinh nghiệm quản lý giám sát thị trường và xây dựng hệ thống giao dịch...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=074b73bb880a90&page=category