Sản lượng thép của Trung Quốc cao hơn tổng sản lượng các nước còn lại trên thế giới

Theo số liệu mới được Hiệp hội Thép Thế giới (WSA) công bố ngày 20/10, sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 9 một lần nữa cao hơn tổng sản lượng của toàn bộ các quốc gia khác trên thế giới cộng lại.

Tháng 9, sản lượng thép của Trung Quốc đạt 68,2 triệu tấn trong khi sản lượng toàn cầu là 132,9 triệu tấn.

WSA cho biết sản lượng của Trung Quốc tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, vượt trội so với phần còn lại của thế giới.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng thép thô toàn cầu đạt 1,197 tỷ tấn, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong giai đoạn này, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 603,8 triệu tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Biểu đồ dưới đây của WSA cho thấy sản lượng thép thô trong tháng 9 hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng tại Trung Quốc.

Sản lượng thép của Trung Quốc cao hơn tổng sản lượng các nước còn lại trên thế giới - Ảnh 1