Sản lượng dầu thực vật tinh luyện đạt 340,7 nghìn tấn

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, 6 tháng đầu năm 2014, ước sản lượng dầu thực vật tinh luyện trong nước đạt 340,7 nghìn tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2013.

CôngThương - Sản xuất kinh doanh của ngành vẫn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp cố gắng giữ ổn định nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Để bảo vệ doanh nghiệp trước sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt tại thị trường trong nước, từ ngày 7/5/2014 đến ngày 6/5/2015, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng dầu thực vật, cụ thể là dầu nành tinh luyện và dầu cọ tinh luyện với các mã HS: 1507.90.90, 1511.90.91, 1511.90.92, 1511.90.99 nhập khẩu vào Việt Nam. Theo đó, mức thuế đối với các hàng hóa thuộc đối tượng điều tra nói trên sẽ là 4,0%. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng này lưu ý nhằm chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương khuyến cáo, theo các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, Việt Nam mở cửa và hội nhập ngày càng sâu rộng, nên muốn tồn tại và phát triển bền vững trong dài hạn, doanh nghiệp trong ngành cần phải triển khai các chiến lược đầu tư hiệu quả, thực hiện tốt việc cắt giảm chi phí, có chính sách marketing thích hợp để hàng hóa có chất lượng tốt, với giá hợp lý, cạnh tranh để được người tiêu dùng trong nước tin dùng.

Nguyễn Duyên

PHẢN HỒI