Sản lượng bánh trung thu tăng 15 – 20% so với trước

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Hải Hà - Kotobuki là một công ty thành viên thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam liên doanh với Nhật Bản, phía Việt Nam góp vốn 70% và 30% thuộc phía Nhật Bản.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=93546