Săn bà già bằng… “tâm tình người lính trẻ”

    Gốc

    Hanoinet - Một ngày đẹp trời, sếp gọi Hải lên và tuyên bố cho nghỉ việc với lý do “công ty đang gặp khó khăn”. Hải nhận quyết định nghỉ việc mà không hiểu mình đã làm gì nên tội. Cậu quyết định phải tìm cho ra nhẽ.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=100262