Sầm Sơn phấn đấu đón 7.250.000 lượt khách trong năm 2023

Chiều ngày 22/11, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2022 và triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2023.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/sam-son-phan-dau-don-7250000-luot-khach-trong-nam-2023-60589.htm