Saigon Times lần đầu tổ chức sự kiện không phát thải, hướng đến phát triển bền vững

Sáng 13-6 vừa qua, The Saigon Times, phiên bản tiếng Anh của Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đã phối hợp cùng Tiểu Ban Phát Triển Xanh của EuroCham tổ chức Diễn đàn ESG 2024 với chủ đề: ESG – Từ ý tưởng tới hành động. Đây là lần đầu tiên Saigon Times tổ chức một sự kiện không phát thải ra môi trường, cũng là một trong những sự kiện hiếm hoi có bước đi tiên phong trong bối cảnh toàn xã hội đang kêu gọi thực hiện giảm phát thải ra môi trường, phục vụ mục tiêu Net-Zero vào năm 2050 mà Thủ tướng Chính phủ đã cam kết tại Hội nghị COP26.

KTSGO

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/saigon-times-lan-dau-to-chuc-su-kien-khong-phat-thai-huong-den-phat-trien-ben-vung/