Sai sót trong việc chấm 8 bài thi môn Toán ở Hải Phòng là do ghép nhầm phách

Ngày 11-7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã công bố kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020, theo đó, 8 bài thi môn Toán phải sửa đổi điểm là do sai sót trong quá trình ghép phách.

Danh sách các thí sinh ở trường THPT An Dương có bài thi môn Toán được trả lại điểm tăng lên do ghép nhầm phách

Hội đồng chấm thi phúc khảo Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 tại thành phố Hải Phòng đã tổ chức thực hiện từ ngày 05-7-2019 đến ngày 07-7-2019. Sau khi chấm phúc khảo, có 8 bài thi môn Toán đại trà thay đổi điểm so với điểm đã công bố lần 1, trong đó số bài toán có thay đổi điểm số tại trường THPT An Dương là 06 bài Toán và trường THPT Quốc Tuấn 02 bài Toán.

Cụ thể: tại Trường THPT An Dương có sáu trường hợp thì em Đoàn Ngọc Phương H (THCS Đặng Cương) có số điểm tăng cao nhất từ 1,75 lên 8,35 điểm. Còn lại là các em Nguyễn Đăng H (THCS Bắc Sơn) tăng từ 3,5 lên 8,25 điểm, Nguyễn Viết Bảo H (THCS Ngô Gia Tự) tăng từ 4,5 lên 6,75 điểm, Trần Quang H (THCS Nguyễn Bá Ngọc) tăng từ 2,5 lên 7,75 điểm, Cao Phương H (THCS Quán Toan) từ 6,5 lên 9 điểm, Lê Ngọc H (THCS Quốc Tuấn) tăng từ 4 lên 5,75 điểm.

Tại Trường THPT Quốc Tuấn (huyện An Lão) em Lê Văn M (THCS Tân Viên) tăng từ 4 lên 7,5 điểm, Lương Hoàng M (THCS Quang Hưng) từ 1,25 điểm lên 6,75 điểm.

Trao đổi với PV báo Pháp luật và Xã hội, ông Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, để xảy ra việc phải thay đổi điểm số như trên là do khi Hội đồng phúc khảo rút phách và thân bài thi ở 08 bài thi này để đối chiếu thì thấy giữa phách và thân bài thi không khớp nhau. Hội đồng đã tìm đúng 08 thân bài thi khớp đúng với phách và tổ chức chấm lại; Kết quả điểm chấm phúc khảo trên thân bài của 08 bài thi không thay đổi so với lần chấm thứ nhất. Nhưng điểm trên bài thi khác với điểm đã công bố ở lần thứ nhất (là do lỗi kỹ thuật).

Hội đồng phúc khảo đã thống nhất trả lại đúng điểm của 08 bài thi và đã công bố điểm cho học sinh. Ông Trường cũng cho biết, sau khi chấm thi xong kỳ thi THPT quốc gia sở Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát, rút kinh nghiệm và xử lý đối với tập thể và cá nhân theo qui định của quy chế thi.

Ngọc Dũng