Sai phạm về đất đai, phó ban tuyên giáo tỉnh Hòa Bình bị cắt hết chức vụ trong Đảng

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình vừa bị cắt hết chức vụ trong Đảng do những vi phạm về đất đai xảy ra khi vị này là chủ tịch huyện Lương Sơn.

Ngày 23/6, Tỉnh ủy Hòa Bình đã thông tin về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên có sai phạm trong quá trình công tác.

Với những sai phạm từ thời kỳ làm Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, ông Nguyễn Vũ Chi (nay là Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy) bị kỷ luật cắt hết chức vụ trong Đảng.

Với những sai phạm từ thời kỳ làm Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, ông Nguyễn Vũ Chi (nay là Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy) bị kỷ luật cắt hết chức vụ trong Đảng.

Sau khi xem xét đề nghị thi hành kỷ luật của các tổ chức Đảng và kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình nhận thấy: Ông Nguyễn Vũ Chi, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn (nhiệm kỳ 2016-2021) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước; Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất 5% trái quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, ông Chi thiếu kiểm tra, giám sát, không phát hiện việc cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện trình tự, thủ tục về đất đai không đúng quy định; Trực tiếp ký quyết định về chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật.

"Vi phạm của ông Nguyễn Vũ Chi có tính chất, mức độ, tác hại lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác", tỉnh ủy Hòa Bình thông tin.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Vũ Chi.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình còn quyết định cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng phòng Nội vụ huyện Lương Sơn.

Ông Thắng được xác định để xảy ra nhiều vi phạm trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng TN&MT huyện Lương Sơn.

Văn Thanh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/sai-pham-ve-dat-dai-pho-ban-tuyen-giao-tinh-hoa-binh-bi-cat-het-chuc-vu-trong-dang-192240623214834127.htm