Sai phạm tại Sở KH&CN Lạng Sơn: Kiến nghị thu hồi gần 1 tỷ đồng

Vào cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn (thời kỳ thanh tra từ 1/1/2013 đến 31/12/2015), Thanh tra tỉnh Lạng Sơn phát hiện hàng loạt sai phạm tại Sở này, đồng thời kiến nghị thu hồi gần 1 tỷ đồng.

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (thuộc Sở KH&CN Lạng Sơn), Thanh tra tỉnh Lạng Sơn phát hiện, đơn vị này không trích lập đầy đủ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ dự phòng ổn định thu nhập, quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo quy định. Đơn vị này cũng không nộp ngân sách số tiền thu được từ việc bán sản phẩm của các đề tài, dự án với tổng số tiền là 218 triệu đồng.

Thanh tra 25/74 đề tài, dự án do Sở KH&CN Lạng Sơn quản lý, tổ chức thực hiện cho thấy có 16 đề tài, dự án việc thẩm định kinh phí, quản lý, sử dụng kinh phí không đúng mục đích, không đúng với thực tế phát sinh, dự toán được phê duyệt, không đúng định mức, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục.

Tại đề tài “Ứng dụng các bài thuốc y học cổ truyền điều trị có hiệu quả của ông Lang, bà Mế vào điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn” cho thấy, các phiếu điều tra đều chưa đạt 30 chỉ tiêu nhưng được thẩm định và quyết toán 50.000đ/1phiếu, số tiền chi vượt định mức là 11 triệu đồng.

Bên cạnh đó, có 9 đề tài, dự án do Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN chủ trì thực hiện, đơn vị đã sử dụng kinh phí không đúng mục đích và dự toán được duyệt với tổng số tiền 795 triệu đồng.

Thanh tra Đề tài “Mở rộng mô hình thâm canh chuối tiêu hồng nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tại huyện Lộc Bình”, do Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lộc Bình chủ trì thực hiện, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn phát hiện: Số tiền đã được lập chứng từ để thanh, quyết toán mua phân chuồng là 81 triệu đồng, nhưng đơn vị đã sử dụng mua cây giống và phân lân để hỗ trợ cho các hộ dân.

Còn tại đề tài, “Nuôi thử nghiệm cá trắm đen thương phẩm trong ao tại Lạng Sơn” do Trung tâm Thủy sản, Sở NN&PTNT Lạng Sơn chủ trì thực hiện cho thấy, toàn bộ hồ sơ thể hiện việc nuôi cá được thực hiện tại ao của hộ ông Lương Văn Báo (trú tại thôn Lăng Xè, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình), tuy nhiên thực tế thực hiện tại ao của hộ ông Lương Đăng Ninh (xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình). Mặt khác, thời gian thực hiện đề tài từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2016, tuy nhiên thời điểm thanh tra, chưa được nghiệm thu, thanh quyết toán do chưa có đánh giá kết quả đề tài, nghiệm thu cơ sở và chưa hoàn thiện quy trình đề xuất.

Kết quả thanh tra 25 đề tài, dự án cho thấy quá trình thực hiện một số đề tài, dự án còn nhiều sai phạm, hiệu quả các đề tài, dự án chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Cụ thể, có 3 đề tài, dự án không được Sở KH&CN Lạng Sơn kiểm tra tiến độ theo quy định. Bên canh đó, có 12 đề tài, dự án thời gian thực hiện bị kéo dài so với hợp đồng đã ký kết.

Thậm chí, có 3 đề tài, dự án đã được nghiệm thu kết quả thực hiện, nhưng chủ nhiệm đề tài và đơn vị chủ trì không xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng, nhân rộng kết quả vào thực tiễn theo quy định. Đáng chú ý, tại đề tài “Mở rộng mô hình thâm canh chuối tiêu hồng nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tại huyện Lộc Bình” không được báo cáo chính xác về kết quả thực hiện. Mô hình trồng chuối hộ ông Hoàng Văn Lập bị trâu bò ăn nhưng vẫn báo cáo toàn bộ 20 mô hình trồng chuối đều ra quả, cho thu hoạch và được Sở KH&CN nghiệm thu với tổng số 20 mô hình…

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Giám đốc Sở KH&CN Lạng Sơn tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện đề tài, dự án tùy theo tính chất, mức độ xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định. Thanh tra tỉnh Lạng Sơn cũng kiến nghị Sở KH&CN Lạng Sơn thu hồi số tiền sai phạm là hơn 991 triệu đồng.

Đức Sơn