Sai phạm không chỉ ở Ban Điều hành Đề án 112

    Gốc

    Ngày 30-10, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã công bố Báo cáo kiểm toán việc quản lý và sử dụng kinh phí Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 (gọi tắt là Đề án 112). Kết quả kiểm toán đã cho thấy sự thất thoát, lãng phí của một đề án tiêu tốn nhiều tỷ đồng của Nhà nước và sai phạm không chỉ dừng lại ở Ban Điều hành Đề án 112, mà còn ở một số bộ, ngành, địa phương…

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/ANPL/30073/default.aspx