Sài Gòn - nỗi nhớ

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Một gia đình sống xa Việt Nam đã 30 năm vẫn muốn làm điều gì đó để thế giới có thể hiểu thêm về quê hương mình. Và Sài Gòn tình ca là bộ phim chuyên chở khao khát ấy của họ.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/1/21/223458.tno