SAGRIFOOD- Dùng chất thải (đã xử lý) để tăng lợi nhuận

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Xí nghiệp Chăn nuôi heo Đồng Hiệp (huyện Củ Chi, TPHCM) thuộc Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn (SAGRIFOOD) có hệ thống xử lý nước thải được đánh giá thuộc vào loại hiện đại, nhằm xử lý một lượng chất thải khá lớn từ đàn heo lên đến 18.000 con.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/ngoaithanh/2007/10/126351