Safi nhượng vốn góp tại Cosco Shipping Lines Vietnam

Giá trị sổ sách phần vốn góp này 5,03 tỷ đồng, ước tính Safi thu lãi 630 triệu đồng.

Safi nhượng vốn góp tại Cosco Shipping Lines Vietnam - Ảnh 1

Ngày 04/11/2016, CTCP Đại Lý Vận Tài Safi đã nhận được 5,662 tỷ đồng tiền chuyền nhượng vốn góp tại tại Công ty TNHH Cosco Shipping Lines (Việt Nam).

Giá trị sổ sách phần vốn góp này 5,03 tỷ đồng, ước tính Safi thu lãi 630 triệu đồng. Chưa rõ đối tác nhận chuyển nhượng doanh nghiệp này. Safi sẽ công bồ thông tin kết thúc hợp đồng chuyển nhượng sau khi hoàn thành các thủ tục có liên quan.

SAFI công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 với kết quả kinh doanh tích cực. Doanh thu trong kỳ của SAFI tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 149 tỷ đồng. Giá vốn tăng thấp hơn giúp lợi nhuận gộp của SFI tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 47 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí quản lý cũng giảm 5% giúp SFI thu về 18 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 40% cùng kỳ năm trước.