Sacomreal sẽ phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu trong quý IV

Giá phát hành bằng trái phiếu bằng mệnh giá, tương ứng 200.000 đồng/trái phiếu.

Sacomreal sẽ phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu trong quý IV - Ảnh 1

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal - mã SCR) vừa có thông báo về kế hoạch phát hành trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo năm 2016.

Theo đó, SCR dự kiến phát hành 1 triệu trái phiếu với giá phát hành bằng mệnh giá trái phiếu là 200.000 đồng/trái phiếu. Như vậy, sau phát hành, SCR sẽ huy động được tổng giá trị là 200 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định dự kiến là 12%/năm. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2016.

Số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức.

SCR dự kiến phát hành trái phiếu đến các tổ chức cá nhân có tiềm năng về tài chính. Trong đó, ưu tiên các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài chính, Quỹ đầu tư,…

Được biết, đây là loại trái phiếu có tài sản đảm bảo bằng các biện pháp: thế chấp gần 5,4 triệu cổ phần (chiếm 18,2% vốn điều lệ) CTCP Thương Tín Tàu Cuốc thuộc sở hữu SCR, thế chấp hơn 1,6 triệu cổ phần (tương ứng 5,45% vốn) CTCP Thương Tín Tàu Cuốc thuộc sở hữu của CTCP Bao bì Kho bãi Bình Tây. Ngoài ra số trái phiếu trên còn được bảo lãnh thanh toán bởi bên thứ 3 là CTCP Đầu tư Thành Thành Công.

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ có đảm bảo đợt 1 vào quý IV/2016.

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ có đảm bảo đợt 1 vào quý IV/2016.

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ có đảm bảo đợt 1 vào quý IV/2016.

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ có đảm bảo đợt 1 vào quý IV/2016.

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ có đảm bảo đợt 1 vào quý IV/2016.

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ có đảm bảo đợt 1 vào quý IV/2016.

Đỗ Huy Ngọc