Sacombank tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên

Tuần qua, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tham gia “Hội chợ việc làm 2013” do Học viện Ngân hàng tổ chức nhằm kết nối các tổ chức tài chính và sinh viên các ngành tài chính.

Hội chợ việc làm lần này có sự tham gia của 12 ngân hàng trong nước, dự kiến thu hút hơn 6.000 sinh viên khối kinh tế trên địa bàn Hà Nội như Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội)...