Sacombank sẽ điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2008

    1 đăng lạiGốc

    Sacombank sẽ điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế của ngân hàng năm 2008 với mức giảm từ 2.000 tỷ đồng xuống 1.500 tỷ đồng...

      Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/6/20080728095942406/tai-chinh/sacombank-se-dieu-chinh-ke-hoach-loi-nhuan-nam-2008.htm