Sacombank nhận giải Ngân hàng bán lẻ của năm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) vừa nhận giải thưởng Ngân hàng bán lẻ của năm tại Việt Nam.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=28012