Sacombank nhận giải Ngân hàng bán lẻ của năm

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) vừa nhận giải thưởng Ngân hàng bán lẻ của năm tại Việt Nam...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=a3f3ae619bf462&page=category