Sacombank giải ngân 500 tỷ đồng vào bất động sản

    1 đăng lạiGốc

    Từ ngày 19/9, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chính thức giải ngân khoản vay 500 tỷ đồng vào bất động sản...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=17&home=detail&id=289dacb77e4f04&page=category