Sacombank dành 1,000 tỷ đồng cho vay phát triển nông thôn

Từ nay đến ngày 11/5/2012, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank (STB) dành 1,000 tỷ đồng cho vay ưu đãi đối với các cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất, canh tác trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

Lãi suất áp dụng cho tháng đầu tiên là 12%/năm và thời gian vay tối đa 12 tháng.

Đối với các khoản vay đến 500 triệu đồng, Sacombank có thể đơn giản thủ tục vay bằng cách không thực hiện công chứng hợp đồng thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm đối với bất động sản thế chấp. Ngoài ra, Sacombank sẽ cấp sổ cho vay nông thôn thay vì hợp đồng vay để sau khi hết hạn vay, khách hàng có thể sử dụng sổ này để tiếp tục vay trong vòng 36 tháng.