Sacombank báo lãi 150 tỷ đồng trong quý 3

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (STB) vừa ra Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016, theo đó lợi nhuận sau thuế trong quý ghi nhận hơn 150 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 3,708.7 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Song, các hoạt động khác đều ghi nhận lãi gia tăng. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 22% lên 1.000 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 88% lên 542 tỷ đồng, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận 46,5 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ 4 tỷ đồng) và lãi từ hoạt động khác tăng gần 3 lần lên 161 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thế của Sacombank đạt 459 tỷ đồng. Ảnh: Thời báo tài chính

Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động của Sacombank quý 3 năm nay là 132 tỷ đồng, nhờ được hoàn nhập dự phòng 54 tỷ nên ngân hàng lãi trước thuế 187 tỷ đồng và sau thuế là 150 tỷ.

Lũy kế 9 tháng Sacombank lãi trước thuế 550 tỷ và sau thuế 459 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý 3, ngân hàng có dư nợ cho vay khách hàng hơn 195 nghìn tỷ đồng, tăng gần 5% so với đầu năm. Tiền gửi của khách hàng đạt hơn 285 nghìn tỷ, tăng trưởng 9,4%.

Tổng tài sản đến 30/9 đạt hơn 320 nghìn tỷ đồng, tăng thêm 28 nghìn tỷ tương đương 9,6% so với đầu năm. Nhân sự của Sacombank hiện đã vượt 17.000 người, sau khi tuyển mới 527 người trong 9 tháng, đứng thứ 4 trong hệ thống chỉ sau Agribank, BIDV, Vietinbank.

Vân Lam