Sacombank - Ngân hàng báo lãi đầu tiên năm 2013

(SGGPO).- Ngày 20-2, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết vừa cập nhật kết quả kinh doanh trong tháng 1-2013. Theo đó, tính đến hết ngày 31-1-2013, Sacombank đạt 275 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; tổng huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 4,8%, dư nợ cho vay tăng 1,8%, tổng tài sản tăng 3,2% so với đầu năm và tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 1,96% tổng dư nợ.

H.NH