Sách viết cho thiếu nhi của Stephen Hawking

TT - Chìa khóa vũ trụ của George (Nhã Nam và NXB Văn Học) là tác phẩm đầu tiên viết cho thiếu nhi của nhà vật lý thiên văn nổi tiếng người Anh Stephen Hawking, cũng là cuốn sách được viết chung với con gái ông - nhà văn Lucy Hawking.