Sách về học giả Kiều Oánh Mậu

Trong ấn phẩm đầu tiên dành riêng giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Giá Sơn Kiều Oánh Mậu, người biên soạn đưa vào 3 sáng tác của ông được in cùng nguyên bản chữ Nôm...

Sách về học giả Kiều Oánh Mậu - Ảnh 1

Ấn phẩm “Kiều Oánh Mậu - Cuộc đời và tác phẩm”, NXB Thế giới (2016) phát hành do TS Nguyễn Xuân Diện biên soạn là cuốn sách đầu tiên giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà trí thức tài ba xứ Đoài nhân dịp 105 năm ngày mất của ông.

Giá Sơn Kiều Oánh Mậu (1854 - 1911) là một học giả nổi tiếng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Văn bản Truyện Kiều do chính ông đứng ra xuất bản năm 1902 dưới tên gọi Đoạn trường tân thanh - thường gọi Bản Kiều của Kiều Oánh Mậu có ảnh hưởng lớn đến các bản Kiều Nôm và Quốc ngữ xuất bản sau đó. Các nhà Kiều học đã đánh giá: Kiều Oánh Mậu đã mở đầu cho việc khảo cứu, sưu tầm, bình giải, nghiên cứu và đánh giá Truyện Kiều trong suốt cả thế kỷ XX.

Trong ấn phẩm đầu tiên dành riêng giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Giá Sơn Kiều Oánh Mậu, người biên soạn đưa vào 3 sáng tác của ông được in cùng nguyên bản chữ Nôm: Tỳ bà quốc âm tân truyện (2290 câu), Hương Sơn Quan Thế âm chân kinh tân dịch (1400 câu) và Tiên phả dịch lục (776 câu). Đây là những tác phẩm rất có giá trị tư liệu học về tín ngưỡng phụng thờ Phật Mẫu trong dân gian.