Sách và những tấm lòng tình nguyện

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Những ngày này, ở khắp nơi trong cả nước, nhiều hoạt động tình nguyện, nhân đạo đang sôi nổi diễn ra, với mong muốn của những tấm lòng vàng “Mang một Nô-en an lành, một năm mới ấm áp đến với những mảnh đời bất hạnh”.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.doisongvanhoa.49106.qdnd