Sách tiếng Anh thí điểm lớp 4: Sẽ có trước ngày 5-9

(PL)- Tại hội nghị tổng kết một năm thực hiện thí điểm chương trình tiếng Anh tiểu học lớp 3 năm học 2010-2011, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển khẳng định:

Sách chương trình tiếng Anh lớp 4 sẽ được hoàn tất và chuyển về 94 trường thí điểm trước ngày 5-9. Sách chương trình tiếng Anh thí điểm do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành có sự hấp dẫn ở ba lĩnh vực: Hệ thống chủ điểm/chủ đề (themes/topics), năng lực giao tiếp (Communicative competences) và kiến thức ngôn ngữ (Linguistics knowledge). Sau một năm áp dụng, 97% giáo viên khẳng định chương trình này phù hợp với việc dạy học tiếng Anh bậc tiểu học tại Việt Nam. Về phần học sinh, các em thích học và tự tin hơn trong giao tiếp bằng tiếng Anh, qua khảo sát có đến 70% bài đạt điểm khá, giỏi. Q.VIỆT