Sạch quá cũng hóa bệnh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Một nghiên cứu khác tiến hành ở 10 nước châu Âu cho thấy sử dụng thường xuyên các hóa chất gia dụng dạng xịt (như nước hoa xịt phòng, nước rửa kính...) có thể làm tăng từ 30% đến 50% nguy cơ bị hen.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=80954