Sạch nhà, bẩn chợ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Anh bạn tội rất thích đi du lịch Trung Quốc, bởi lẽ: "Họ gần giống mình nên dễ học". Hỏi: Ngoài phong cảnh và văn hóa, ấn tượng nhất của anh về ông bạn láng giềng là gì, anh trả lời: "Một đất nước có kỷ cương".

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=24572