Sách mới: Bọn làm bạc giả

    Gốc

    (HNM) - Bọn làm bạc giả được coi là kiệt tác của André Gide (1869 - 1951), người đã vinh dự được nhận Giải thưởng Nobel năm 1947 và là một trong những đại diện tiêu biểu của văn học Pháp nửa đầu thế kỷ XX.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/174603